SLUIT

REBAISING

Omwille van de leeftijd kan de kaak heel langzaam slinken, waardoor het gebit te groot wordt en dus niet helemaal past. MDL-Euregio kan dan de prothese bijvullen, in vaktermen 'rebaisen' genoemd, waardoor het gebit opnieuw past.

Naar implantatenoverzicht