SLUIT

DIGITALE KLEURBEPALING

De digitale kleurmeting onderscheidt zich van de traditionele, puur visuele, kleurbepaling door een  significant hogere trefzekerheid. MDL-Euregio stelt het kleurbepalingstoestel Vita Easyshade Advance ter beschikking van al haar klanten die zelf de uitdaging willen aangaan de kleur digitaal  te bepalen bij hun patiënten, dit om een vlotte communicatie te waarborgen en geen ruimte te  laten voor misverstanden.

Naar implantatenoverzicht