SLUIT

T-SCAN

Om de absolute voortrekkersrol te blijven spelen, zorgt Dentaaltechnisch Bedrijf MDL-Euregio voor een extra meerwaarde bij haar klanten, tandartsen en MKA-diensten in de ziekenhuizen. Bij de eindcontrole en follow-up van prothetische werkstukken vertaalt zich die meerwaarde in het meten van de bijtkracht (d.m.v. een T-scan = bijtscan). De bedoeling is de 'bijt'krachten in de mond gelijkmatig te verdelen over beide kaakhelften, rekening houdend met de ondersteuning van alle tanden, opbouwen,  implantaten, tandvlees, spieraanhechting en kaakbot. Zo kunnen ongunstige factoren tijdig worden uitgeschakeld!

Naar implantatenoverzicht